Biuletyn informacji Publicznej

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062) publikujemy Raport o stanie zapewnienia dostępności Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Raport zawiera informacje w zakresie spełniania przez Muzeum Miejskie Wrocławia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 ww. ustawy.

plik do pobrania: RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI