Biuletyn informacji Publicznej

Informacja dot. danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA

1. Informacja dot. przetwarzania danych w ramach działalności statutowej Muzeum (w tym wysyłania wiadomości Newsletter) – link

2. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – link

3. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zawieraniem i realizacją umów (m.in. osób reprezentujących strony umów) – link

4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Muzeum – link

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego – link

6. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego prowadzonego przez Muzeum – link

7. Informacja dot. przetwarzania danych w ramach korespondencji elektronicznej (e-mail) – link

8. Informacja dot .przetwarzania danych osobowych pozyskanych w sposób inny, niż od osoby, której dotyczą – link

9. Formularz realizacji praw przysługujących osobie fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych – link