Biuletyn informacji Publicznej

Dane Muzeum

Muzeum Miejskie Wrocławia
Sukiennice 14/15
50-107 Wrocław

tel. (71) 347-16-90 (91)
muzeum@mmw.pl
www.mmw.pl

NIP: 897-16-16-535
REGON: 932101691

Muzeum Miejskie Wrocławia jest samorządową Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury na mocy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr. XIII/443/99 z dnia 21.10.1999