Biuletyn informacji Publicznej

Archiwum zamówień

2021

11.02.2021 -zapytanie ofertowe: Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

22.03 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020

20.12.2020

15.01.2021 – Informacja o unieważnieniu

Zapytanie ofertowe na Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Załacznik nr 1 – Formularz oferty – PDF, DOC

Załacznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym –  PDF,DOC

Załacznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków – PDF, DOC

4.12.2020

4.01.2021 – Informacja o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do udziału w postępowaniu Dostawa i montaż platformy dla ośób z niepełnosprawnościami w Starym Ratuszu 

Załacznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 – Formularz oferty

Załacznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4  – Wzór umowy

Wzór umowy po korekcie

19.11.2020

Ogłoszenie o zmaówieniu społecznym na „Ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia

5.01.2021 – Zawiadomienie o zawarciu umowy

14.12.2020 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.12.20 – Informacja z sesji otwarcia ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot. ogłoszenia – lista nr 1

ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot. ołoszenia – lista nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zalaczniki nr 1, 2, 3, 5 do ogłoszenia – PDF, DOC

Załacznik nr 1 po korekcie (26.11.20) – PDF, DOC

Załacznik nr 1 po korekcie (27.11.20) – PDF, DOC

Załacznik nr 4 do ogłoszenia – wzór umowy,

Wzór umowy po korekcie – 26.11.20

Umowa po korekcie – 27.11.20

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

8.10.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, na usługę w zakresie konserwacji i przeglądów technicznych systemu wykrywania pożaru, gaszenia oraz sterowania gaszeniem  w Pałacu przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 we Wrocławiu.

17.11.2020 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie Ofertowe

zał. 1 –formularz ofertowy

zał. 2 – formularz oferty

zał. 3 – oświadczenie wykonawcy

zał. 4  – doświadczenie wykonawcy

zał. 5 – wzór umowy

7.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzanych przez miejską instytucję kultury – Muzeum Miejskie Wrocławia na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

zapytanie ofertowe

zał. 1 – formularz ofertowy

zał. 2 – projekt umowy

zał. 3 – oświadczenie wykonawcy

zał. 4 – doświadczenie wykonawcy

zał. 5  – wzór umowy

27 lipca 2020

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych na sprzątanie pomieszczeń biurowych w obiektach muzeum.

załącznik

Muzeum Miejskie Wrocławia  zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr: 5/2020 na sprzątanie pomieszczeń biurowych w obiektach Muzeum. Oferty należy składać do dnia 20.07.2020 do godziny 12:00.

10 lipca 2020

Zaproszenie do składania ofert

załącznik 1 – Zakres czynności

załącznik 2 – Formularz ofertowy,

załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

załącznik 4 – Wzór umowy

2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP1/2019 : „Ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia”

03.12.2019 – Informacja z sesji otwarcia ofert

11.12.2019 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

10.10.2019 – Zapytanie ofertowe na dostawę gablot wolnostojących wraz z oświetleniem

 

 

23.09.2019 – Zapytanie ofertowe na budowę nowej strony internetowej MMW

 

 

30.07.2019 – Zapytanie ofertowe na legalizacje butli systemów gaszenia gazem w Pałacu Królewskim położonym przy ulicy Kazimierza Wielkiego 35

 

 

8.07.2019 – Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych w obiektach Muzeum

 

 

5.04.2019 – Ogłoszenie o planowanym remoncie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu ustawy z dnia 24 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p zm.) określonego w art.4 pkt. 8numer sprawy 9/2019, nazwa zadania: Remont pokoi gościnnych w Arsenale.