O Muzeum

Muzeum Miejskie Wrocławia powstało w 2000 roku z połączenia kilku samorządowych instytucji muzealnych. Dyrektorem połączonych placówek jest dr Maciej Łagiewski.

W skład Muzeum Miejskiego Wrocławia wchodzi siedem oddziałów o różnym profilu działalności: Muzeum Archeologiczne, Muzeum Historyczne, Muzeum Sztuki Medalierskiej, Muzeum Militariów, Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Muzeum Sztuki Cmentarnej oraz Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego.

Siedzibami Muzeum Miejskiego są: Stary Ratusz, Pałac Królewski, Arsenał Miejski oraz Stary Cmentarz Żydowski – doskonale znane wrocławianom i turystom miejsca. Prawie wszystkie położone są w sercu Wrocławia, w Rynku lub na jego obrzeżach. Tutaj zmierzają wycieczki, tutaj spacerują wrocławianie, tu też odbywają się wystawy, koncerty, konferencje, spotkania kulturalne i naukowe oraz uroczystości miejskie.

Siedziby Muzeum Miejskiego Wrocławia:


Wszystkie obiekty Muzeum Miejskiego Wrocławia są zabytkami, które dla Śląska mają ogromne znaczenie historyczne, społeczne i kulturowe.

Muzeum prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, naukową i edukacyjną poświęconą historii i sztuce Wrocławia od czasów najdawniejszych po współczesne.


Muzeum Miejskie Wrocławia
Sukiennice 14/15
50-107 Wrocław
tel. (71) 347-16-90
muzeum@mmw.pl

W sprawach związanych z działalnością Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz jego oddziałów prosimy o kontakt z następującymi osobami


Muzeum Miejskie Wrocławia jest partnerem w programie Nasz Wrocław i Nasz Wrocław Max.