Biuletyn informacji Publicznej

Rada Muzeum

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach oraz §10 ust. 1 statutu Muzeum Miejskiego Wrocławia nadanego uchwałą nr LI/1492/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 czerwca 2010r. w dniu 05.07.2018r. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz powołał Radę Muzeum przy Muzeum Miejskim Wrocławia.

W skład członków Rady wchodzą następujące osoby:

Prof. Dr hab. Jan Miodek

Dr hab. Piotr Oszczanowski

Prof. Dr hab. Piotr Kielan

Prof. Dr hab. Krzysztof Wronecki

Dr Tadeusz Myczkowski

Jan Szuba

Dr Maciej Sygit

Jacek Łozowski

Wacław Hryniewicz

Stanisław Wysocki

Zbigniew Wierzbicki

Prof. Adam Jezierski