Śląsk starożytny i średniowieczny w Muzeum Archeologicznym


Arsenał Miejski, Muzeum Archeologiczne
ul. Antoniego Cieszyńskiego 9
Wrocław

środa-sobota — 11:00-17:00
niedziela — 10:00-18:00

Wystawa stała zajmuje trzy piętra wrocławskiego Arsenału Miejskiego. Na przykładzie zgromadzonych przedmiotów oraz rekonstrukcji fragmentów dawnych osad i miejsc pochówków prezentuje początki osadnictwa na Śląsku po rozwój średniowiecznych miast. Wystawa podzielona jest na cztery części tematyczne: Epoka Kamienia, Wczesna Epoka Brązu, Epoka Brązu i Wczesna Epoka Żelaza, Epoka Żelaza i Wędrówki Ludów, Śląsk Średniowieczny.

Śląsk starożytny. Epoka kamienia i początek epoki brązu

Wystawa nawiązuje do najdawniejszych dziejów Śląska (od 500 000 lat). Prezentuje m.in. kości mamutów, nosorożców włochatych i innych zwierząt typowych dla epoki lodowej. Można też zobaczyć różnego rodzaju narzędzia, wyroby krzemienne, a także makietę szałasu.

Śląsk starożytny. Epoka brązu i epoka żelaza

Część ekspozycji poświęcona jest kulturze Celtów, kulturze przeworskiej, kulturze luboszyckiej i okresowi wędrówek ludów. Można zobaczyć m.in. odtworzony pochówek szkieletowy odkryty w okolicach Ługi, wyroby z epoki żelaza, czy zrekonstruowany piec dymarkowy.

Śląsk średniowieczny

Na wystawie można oglądać przedmioty codziennego użytku, biżuterię i wiele innych przedmiotów takich jak odzież czy obuwie. Ciekawym punktem wystawy jest naturalnej wielkości model drewnianego i krytego strzechą domu, który jest przykładem typowego budynku mieszkalnego ze śląskiego miasta w X-XIII w.

Baran z Jordanowa – audiodyskrypcja 


Adiodyskrypcja postała we wspołpracy z Fundacją Katarynka w ramach projketu „Kultura dla wszystkich. Oferta kulturalna bez barier we wrocławskich instytucjach kultury”
Projekt realizowany w terminie od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2019, finansowany o ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.