Wystawa broni w Muzeum Militariów


Arsenał Miejski, Muzeum Militariów
ul. Antoniego Cieszyńskiego 9
Wrocław

środa-sobota — 11:00-17:00
niedziela — 10:00-18:00

W północnym skrzydle Arsenału na parterze, urządzono stałą wystawę dawnej broni. Jest tam prezentowana broń z epoki kamienia z okresów: lateńskiego, wpływów rzymskich oraz wędrówek ludów. Najstarsze zabytki to miecz bękarci z drugiej połowy XV i początku XVI wieku oraz miecz kawaleryjski z połowy XVI wieku. Na górnej półce, hełm bojowy z rowkami zwany „Maksymiliańskim” oraz hełm turniejowy z Pizy. Poniżej rękawice zbroi i hiszpańska szpada. Dalej dwie schiavony oraz uzbrojenie ochronne husarii i kawalerii zachodnioeuropejskiej z XVII i XVIII wieku. Na końcu szable z perskimi głowniami. Na stojaku broń drzewcowa. W witrynie uzbrojenie zaczepne: miecze dwuręczne oraz koncerze. Z broni palnej są dwie strzelby bałkańskie, strzelba turecka i strzelba myśliwska. Pomiędzy gablotami półzbroja oficera piechoty, uzbrojenie pancernego oraz bechter.

BROŃ PALNA
W Muzeum Militariów dominującą ekspozycją jest kolekcja broni palnej. W gablotach i na podeście, prezentowana jest broń palna uszeregowana w sposób chronologiczny. Najstarszym eksponatem jest francuski karabin wz. 1717. W kolejnych gablotach karabiny Lebela, Mannlichera, Mausera, Mosina, Lee-Enfielda, karabiny samopowtarzalne z II wojny światowej, a na końcu broń automatyczna. W witrynach w środku sali pistolety maszynowe. Po drugiej stronie sali przeciwpancerny karabin wz. 35–UR. Dalej broń maszynowa – wielkokalibrowe karabiny maszynowe (WKM) ciężkie (CKM) i ręczne (RKM). Wśród nich radziecki ckm krzywolufowy. Na podeście znajduje się broń maszynowa piechoty, dalej broń pokładowa samolotów. W rogu sali pod schodami moździerze. W pozostałych gablotach – pistolety oraz rewolwery. W osobnej gablocie wybór bagnetów oraz pistoletów sygnałowych.

HEŁMY WOJSKOWE
Prezentowany we wrocławskim Arsenale Miejskim zbiór hełmów jest związany z osobą Jacka Kijaka (1924-2000). Z prawej strony od wejścia pokazane są hełmy stalowe. Takim terminem określa się generacje hełmów zapoczątkowanych francuskim hełmem Adrian wz. 15. Uszeregowane są krajami, ale w pierwszej kolejności pokazane hełmy, które nosili żołnierze polscy. W następnych gablotach można obejrzeć hełmy pochodzące z różnych stron świata – są one pokazane alfabetycznie, kolejno, państwami – od Argentyny po Włochy. Po lewej stronie sali znajduje się druga grupa – w skład jej wchodzą pikelhauby, kaski tropikalne, kaski motocyklowe, hełmofony, hełmy lotnicze, hełmy dźwiękochłonne oraz hełmy używane przez żołnierzy Doraźnych Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.


BROŃ BIAŁA
Jedna z największych w Polsce kolekcji tego typu oręża. W tym zbiorze na szczególną uwagę zasługują szable związane ze słynnymi polskimi dowódcami oraz narodowymi walkami o odzyskanie niepodległości. Najsłynniejszą we wrocławskiej kolekcji jest szabla będąca prezentem od narodu polskiego dla marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (1886 -1941). Wiele szabli z kolekcji Muzeum Militariów było świadkami polskich walk o niepodległość. Wśród nich szabla należąca niegdyś do Stanisława Długosza (1891-1915), żołnierza 1. Brygady Legionów, a także jednego z najwybitniejszych poetów legionowych.