Biuletyn informacji Publicznej

Redakcja BiP

Ewa Pluta
Stary Ratusz
50-107 Wrocław, Sukiennice 14/15
tel. (71) 347-16-90, epluta@mmw.pl