Usługi muzealne

Pracownie plastyczne
Świadczą usługi w zakresie projektowania graficznego, dekoracyjnego pisma ręcznego, projektowania druków zaproszeń i plakatów okolicznościowych, aranżacji wystaw.

Pracownie konserwacji
Świadczą usługi w zakresie konserwacji dzieł sztuki medalierskiej (monety, medale, ordery, odznaczenia), konserwacji wyrobów konwiarskich, dzieł sztuki złotniczej, konserwacji malarstwa sztalugowego, konserwacji: ceramiki, drewna i skóry.

Pracownie fotograficzne
Oferują usługi w zakresie wykonania dokumentacji fotograficznej czarno-białej i kolorowej zabytków muzealnych oraz wskazanych obiektów.

Opłaty za usługi fotograficzne (1 sztuka) w tym:
wykonanie fotografii bez prawa do publikacji – 61,50 zł.
wykonanie fotografii z prawem do publikacji (licencja na 3 lata)- cele naukowe – 100 zł.
wykonanie fotografii z prawem publikacji (licencja 3 lata) – cele komercyjne – 250 zł.


umowa licencyjna na wykonanie fotografii


Dział usług naukowo-archeologicznych
Świadczy usługi w zakresie przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych towarzyszących z mocy prawa większości inwestycji związanych z koniecznością prowadzenia prac ziemnych.

Dział pedagogiczny
Prowadzenie lekcji muzealnych dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizacja wydarzeń kulturalnych
Muzeum Miejskie Wrocławia organizuje różnorakie wydarzenia oparte o tematy zwiazane z historią, kulturą i sztuką.