Biuletyn informacji Publicznej

Majątek

Wg stanu na dzień 31.12.2007r.

Budynki i budowle: 127 692 373,46
Maszyny, urządzenia, meble, pozostałe wyposażenie i inne środki trwałe: 8 265 824,05
Sprzęt elektroniczny: 411 890,43
Inne: 10 603 443,62
Razem: 146 973 531,43

Sprawozdanie Finansowe za rok 2013

Sprawozdanie Finasnowe za rok 2014

Sprawozdanie Finansowe za rok 2015

Sprawozdanie Finansowe za rok 2016

Sprawozdanie Finansowe za rok 2017