Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku

30.07.2021 — 31.12.2021

Arsenał Miejski, Muzeum Archeologiczne
ul. Cieszyńskiego 9
Wrocław

środa-sobota — 11:00-17:00
niedziela — 10:00-18:00

Na wystawie prezentowane są liczne zabytki odkryte podczas archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych w obrębie historycznego Gdańska, będące świadectwem dbałości o zdrowie i higienę mieszkańców tego miasta w przeszłości.

Wśród zgromadzonych na wystawie eksponatów znajdują się nie tylko przedmioty związane z higieną osobistą, takie jak przybory toaletowe oraz opakowania po kosmetykach, ale również sprzęty służące utrzymaniu czystości w domach. Do interesujących znalezisk należą pojemniki po lekach, zawierające nieraz ich pozostałości, lub rzadko odnajdowane przez archeologów przedmioty związane z wykonywanymi w przeszłości zabiegami medycznymi. Wystawa zawiera również przedmioty przeznaczone do palenia tytoniu, który jak uważano w okresie nowożytnym, posiadać miał własności terapeutyczne. Jednymi z najbardziej intrygujących zabytków są plakiety pielgrzymie, którym przypisywano leczniczą moc.

Zagadnienia omawiane na wystawie obejmują między innymi problemy dotyczące zaopatrzenia miasta w wodę, usuwania nieczystości, organizacji latryn, rozwoju medycyny i farmacji, ogólnej kondycji zdrowotnej mieszkańców miast związanej z dietą i warunkami życia oraz dotykających ich chorób.