Anna Kołodziejczyk. Co wyrasta z ruin

21.05.2021 — 11.07.2021

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Stary Ratusz
Rynek
Wrocław

środa — niedziela
11.00 — 17.00

Anna Kołodziejczyk jest malarką, kuratorką sztuki i wykładowczynią wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1999 – 2005 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej i wrocławskiej ASP na kierunku Malarstwo. W 2012 roku obroniła pracę doktorską, a w 2020 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Maluje głównie w technice malarstwa olejnego i akrylowego. Od 2010 roku eksploruje temat architektonicznej ruiny, zwłaszcza w kontekście upadku idei klasycznej, europejskiej architektury z przełomu XIX i XX wieku. Pracuje także jako kuratorka sztuki, od 2008 roku współtworząc Przegląd Sztuki Survival. Zrealizowała kilkanaście wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych w Polsce i za granicą. Jednym z jej ważniejszych osiągnięć było uczestnictwo w polsko – japońskim projekcie Power Games, zrealizowanym w Higure w Gallery Tokio, a także w Old Villa w Kyoto, w ramach Think Thank Lab Triennale (2019).
Anna Kołodziejczyk od wielu lat realizuje malarski cykl Obraz zniszczeń, który odnosi się do procesu niszczenia tkanki architektury i urbanistyki zarówno w procesie naturalnej degradacji jak i gwałtownych aktów destrukcji będących m.in. skutkiem działań wojennych. Szczególne miejsce w poszukiwaniach tematycznych artystki zajmuje Wrocław, który dzięki swojej historii stał się główną inspiracją i punktem wyjścia do przemyśleń dotyczących natury miasta i zmienności jego architektonicznej substancji.
Architektura jest sztuką definiowaną poprzez swoją funkcję, której jej odwrotność – ruina, z oczywistych powodów nie spełnia. Tym co Annę Kołodziejczyk interesuje najbardziej jest niejasny status ruin, także tych współczesnych, które nie są architekturą, lecz jej pozostałością przeobrażającą się w czasie i podlegającą kolejnym fazom niszczenia, a każdy z tych etapów buduje odrębną jakość. Opracowane malarsko wnętrza i fasady budynków stanowią swego rodzaju encyklopedię minionych stylów architektonicznych, której hasła przyjmują materialną formę. Jest to prezentacja elementów pojawiających się w architekturze i wszędzie na świecie spełniających tę samą funkcję, lecz różniących się materiałem, formą i estetyką, zaś „eksponatami” są tutaj najważniejsze części strukturalne architektury, takie jak podłogi, ściany, sufity, korytarze etc.
W pracach Anny Kołodziejczyk ważne są także refleksje dotyczące wpływu architektury i wzornictwa na psychiczną kondycję człowieka. Powtarzając za Alainem de Bottonem budynki rozprawiają o demokracji lub arystokracji, o otwartości bądź arogancji, o sympatii dla przyszłości lub tęsknocie za przeszłością. Cykl Co wyrasta z ruin zdaje się zadawać pytanie także o to czy zabytkowa architektura ze swoimi efektownymi wnętrzami, stanowi wciąż właściwą scenografię dla potrzeb współczesnego życia. Malarstwo Anny Kołodziejczyk mimo, że opowiada o destrukcji jest dekoracyjne, a nawet na swój sposób eleganckie. Architektura jest tu potraktowana jako rodzaj ornamentu, konstrukcja architektoniczna ze swoją linearnością wpisuje się w myślenie autorki o formalnej stronie obrazu, zdominowanej przez geometrię, jej ostrość i przestrzenność.
Wystawa prezentowana jest w Starym Ratuszu – miejscu symbolicznym, najważniejszym wrocławskim budynku. Paradoksalnie, mimo swojego położenia i znaczenia, nie legł on w gruzach nawet w trakcie działań wojennych w 1945 rok. Fotografie z tego okresu, ukazujące niemal nietknięty Stary Ratusz na tle wielkiego morza architektonicznych ruin, stały się jednymi z najczęściej pokazywanych dokumentów tego czasu, z całą mocą obrazujących dramatyczne przeobrażenie miast będące efektem ludzkiej działalności.

Kuratorka – Ewa Pluta